Andmekaitsespetsialistide võrgustik

Eesti Naisjuristide Liidu ja Estonian Women programmers IT tiimi ning Eesti isikuandmete Kaitse Sihtasutuse koostöövõrgustiku esindajate tänasel kohtumisel arutati ühenduste koostööd, andmekaitse ja IT spetsialistide koostöö võimalustest ning uutest plaanidest.
Ühendused koondavad oma võrgustikes tippspetsialiste, kes on läbinud andmekaitsespetsialistide täiendkoolitused ning omavad eksperdi tasemel vajalikku kvalifikatsiooni.
ENJL ja Estonian Women Programmers (EWP) IT tiimil on juba suured kogemused naisühenduste digiturvalisuse koolitamisega ja ööprogemiste seminaridega, Tagasi Kooli programmis osaleti KoodiTund projektis, koostöös Naiskodukaitsega on koolitatud kodutütreid ja noorkotkaid.
Tuult tiibadesse ja head koostööd!