JÕULUIME

Eesti Naisjuristide Liit on uutel väljakutsetel!

Head juristid, kaasliikmed!
Aasta 2019 on täispööretel käima läinud. Soovin teile kõigile, aktiivsetele naistele, jätkuvalt edu oma töödes ja tegemistes ja ka seda, et teie saavutatud tulemused õiguskindlust ühiskonnas suurendaksid. Usun, et igaüks teist on oma erialal ja valdkonnas kõige teadlikum ja targem. Selleks, et need tarkused ja teadmised omakorda uusi väärtusi looksid, loodan väga, et kõigil liidu liikmetel leidub aega ka sel aastal osaleda erinevatel ENJL üritustel, koolitustel ning muidu tähtsatel kohtumistel, et jagada teistega neid tarkusi, mis kogemustega on kogutud. Seega toredate kohtumisteni uute mõtete ja ideedega ka sel aastal!
Airi-Ulrike Lillevälja
ENJL president

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *