Kaebuste büroo

ENJL ÕIGUSABI CafeLineLaw & Co Partnerid!

Meie professionaalid pakuvad inkognito ruumides õigusabi üle Eesti (Tallinn, Viimsi, Rakvere, Valga maakond)

Hinnakiri: 
nõustamine a´50€/tund
– kohtus ja teistes (õigus)asutustes esindamine
– läbirääkimised lepitusmenetluses
– täitemenetlus
– inkassovaidlused
– pankrotimenetlus
– võlaõiguslikud küsimused
– tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguslikud küsimused
– trahvid
– korteriühistud
– firmade asutamine, likvideerimine, raamatupidamine

Lisateenus delikaatsete isikuandmete kaitse spetsialisti konsultatsioon. NB! Võimalus tellida spetsialisti esindusteenust! (