Astu liikmeks

ENJL võrgustik koondab vabatahtlikke partnereid, naisi ja mehi, juriste ja mittejuriste, kelle südameasjaks on inimõigused, õigusteadlikkuse tõstmine ja võrdse kohtlemise edendamine. Liituma on oodatud kõik naisjuristid, kellel on akrediteeritud juriidiline kõrgharidus ning kes soovivad tegeleda põhikirja eesmärkide elluviimisega. Noorliikmetena võivad ENJL-ga ühineda naistudengid, kes omandavad juriidilist kõrgharidust. Toetajaliikmeteks võivad astuda juriidilised isikud ja füüsilised isikud, kes tunnustavad ENJL põhikirja ja toetavad ENJL eesmärke. Liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele avaldus. Allkirjastatud avaldus saata juhatusele e-posti aadressil eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

2016 liikmemaksu määrad:
Liikmetele ja füüsilisest isikust toetajaliikmetele 25 eurot; MTÜ-dele, noorliikmetele ja pensionäridele 15 eurot; juriidilisest isikust toetajaliikmetele 35 eurot.

Liitumistasu kanda Eesti Naisjuristide Liit MTÜ pangakontole: EE382200221057784886

ENJL-i saab igaüks toetada oma aktiivsusega ürituste korraldamisel või rahalise annetusega (ülalnäidatud kontonumber).

Avaldus

 

ENJL küsimustik

 

Tuvastamine