Astu liikmeks

ENJL ühendab endas naisjuriste, kellel on akrediteeritud juriidiline kõrgharidus ning kes soovivad tegeleda põhikirja eesmärkide elluviimisega. Noorliikmetena võivad ENJL-ga ühineda naistudengid, kes omandavad juriidilist kõrgharidust. Toetajaliikmeteks võivad astuda juriidilised isikud ja füüsilised isikud, kes tunnustavad ENJL põhikirja ja toetavad ENJL eesmärke. Liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele avaldus. Allkirjastatud avaldus saata juhatusele e-posti aadressil eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

2016 liikmemaksu määrad:
Liikmetele ja füüsilisest isikust toetajaliikmetele miinimum 20 eurot; noorliikmetele miinimum 10 eurot; juriidilisest isikust toetajaliikmetele miinimum 50 eurot.

Avaldus

 

ENJL küsimustik

 

Tuvastamine