Kaebuste büroo

ENJL Kaebuste büroo – avatud alates 1. juulist!

Meie professionaalid pakuvad inkognito ruumides õigusabi üle Eesti (Tallinn, Viimsi, Rakvere, Valga maakond)

Hinnakiri: 
nõustamine a´50€/tund
– kohtus ja teistes (õigus)asutustes esindamine
– läbirääkimised lepitusmenetluses
– täitemenetlus
– inkassovaidlused
– pankrotimenetlus
– võlaõiguslikud küsimused
– tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguslikud küsimused

Lisateenus alates 1. septembrist – delikaatsete isikuandmete kaitse spetsialisti konsultatsioon. NB! Võimalus tellida spetsialisti esindusteenust! (+372 5176390)

Raha saab tasuda ülekandega enne nõustamist:  Eesti Naisjuristide Liit pangaarvele EE382200221057784886.

Regamine telefonil:
+372 57877007