Uudised

20 hours ago

Eesti Naisjuristide Liit

18.0kt on inimkaubanduse vastu võitlemise päev

Eesti Naisjuristide Liit
Touch of Violence
...

20 hours ago

Eesti Naisjuristide Liit

Kas seksi ostmine riivab inimväärikust ja kõlblust?
enjl.juhatus, 18.10.2013
EV põhiseaduse järgi on inimväärikus riigi poolt kaitstav väärtus. Põhiseaduses räägitakse inimväärikusest eeskätt inimese põhiõiguste, vabaduste, kohustuste ning põhiõiguste kaitsmise kaudu.
Näiteks:
põhiseaduse § 10 järgi peavad põhiõigused, vabadused ja kohustused vastama inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele;
põhiseaduse § 18 järgi ei tohi kedagi väärikust alandavalt kohelda;
põhiseaduse § 26 järgi võib riik sekkuda eraellu sh kõlbluse ja põhiõiguste kaitseks.
Eesti seadused ei keela isikute, kes on vanemad kui 14 aastat seksi ostmist ega müümist. Kas seksi ostmine ja müümine on kõlbeline? Kõlbluse mõiste toetub eeskätt tavaõigusele. Näiteks Eestis kehtiv tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 2 lg 2 sätestab, et tsiviilõiguse allikaks on seaduse kõrval ka tava. Tavaõiguse all tuleb mõelda eeskätt seda, kuidas inimesed tegelikult käituvad ja mida väärtustavad. Kui naist nimetada prostituudiks, oleks see ühiskonnas kehtiva tava kohaselt käsitletav solvanguna ja maine rikkumisena. Eeltoodust järeldub, et naiste kaubastamine ei ole kooskõlas ühiskonnas üldtunnustatud kõlbluse normidega. Seksi ostmisega kaasneb alati seksiobjekti subjektiivsuse ja haavatavuse survestamine ja seksuaalsuse ärakasutamine. Seksi ostja on igal juhul ostu definitsiooni analoogia järgi teise osapoole omandajaks/ärakasutajaks ning seega peaks igasugune seksi ost olema käsitletav inimkaubandusena. Karistusseadustiku § 133 järgi kvalifitseeruvad inimkaubandusena teod, kui isikut sunnitakse pettuse teel, vabaduse võtmise, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega
- töötama tavapäratutel tingimustel
- tegelema prostitutsiooniga
- kerjama
- panema toime kuriteo
- täitma vastumeelselt muud kohustust
- isiku hoidmine vabaduseta
Eelnimetatud paragrahv ei sätesta muudel juhtudel seksiostu keeldu.
Inimkaubanduse paragrahvi rakendamisel puudub seni kohtupraktika haavatavuse mõiste sisustamisel, mille sisustamine on kohtu kompetentsis. ENJL on arvamusel, et haavatavuse all tuleb mõelda ka sellist olukorda, kus isik soovib tegeleda prostitutsiooniga, kuna tegemist on inimväärikuse riivega. Riigil on võimalik tõkestada jätkuvat naiste vastu suunatud vägivalda seksiostu keelustamise kaudu ning seksuaalse enesemääramise vanuse piirmäära tõstmisega (16 aastani), väärtustades mõlemast soost noori ja naisi.
ENJL Eesti Naisjuristide Liidu põhitegevuse hulka kuulub inimkaubanduse vastu võitlemine, sh inimkaubandusohvrite, perevägivallaohvrite, laste ja naiste nõustamine ja esindamine, pagulaste ja saatjate laste huvide kaitsmine, fiktiivabielude ja peale sunnitud abielude ärahoidmiseks teavitustöö.
18. oktoobril tähistab ENJL EL-i inimkaubanduse vastast päeva koostöös MTÜ-ga Eluliin, vt lähemalt www.inimkaubandus.eluliin.ee/ .
...

2 days ago

Eesti Naisjuristide Liit

ENJL VIP projektidMis teeb naisühendused meedias atraktiivseks? Meedia nippe-trikke räägib meedia VIP ekspert Barbi Pilvre. Pildil ENJL diplomaatia eriseminari osalejad koos külalisega Barbi Pilvre´ga. ...

ENJL VIP projektid

2 days ago

Eesti Naisjuristide Liit

ENJL VIP projektidEesti Naisjuristide Liidu Diplomaatia sügissessiooni eriseminar ...

2 days ago

Eesti Naisjuristide Liit

ENJL VIP projektid

Eesti Naisjuristide Liit
Touch of Violence
...

2 days ago

Eesti Naisjuristide Liit

ENJL VIP projektidEstonian Women Lawyers Association's Art Protest: "Stop Human Trafficking" on 26th of April 2014. ...

ENJL VIP projektid

2 days ago

Eesti Naisjuristide Liit

ENJL VIP projektid ja uus ansambel ...

Uus ENJL ansambel on loomisel. Maarika Pähklemäe, Anne Adams, Liina Niitmets ...

Uus ENJL ansambel on loomisel. Maarika Pähklemäe, Anne Adams, Liina Niitmets

5 days ago

Eesti Naisjuristide Liit

Õigus ja võimalus haridusele on põhiõigused

Eesti Üliõpilaskondade Liit
2006. aastal käivitus pärast pikki ja keerulisi arutelusid esmakordselt Eestis uute viipekeeletõlkide väljaõpe Tartu Ülikoolis. Paraku otsustati juba kümme aastat hiljem õppekavale uusi üliõpilasi mitte vastu võtta. Kuidas mõjutab see kurtide elu?

Viipekeele tõlketeenust osutab täna 36 viipekeeletõlki, kuid vajadus Eesti tingimustes oleks pea kolm korda suurem.

Viipekeeletõlkide puudus mõjutab juba praegu tõsiselt kurtide võimalust kuuljatega võrdväärselt ühiskonnas osaleda, sealhulgas ka kõrgharidust omandada. Ootame riigi poolt selgeid samme viipekeeletõlkide väljaõppe toimimise tagamiseks, et kindlustada kurtidele võrdsem tulevik.
Näita üles, et hoolid, ning jaga seda videot ka oma seinal, et sõnum jõuaks otsustajateni!

#eestiviipekeelonemakeel
#terviklikuühiskonnaeest
...

 

Comment on Facebook

Absoluutselt! Ka neil on õigused.

+ View previous comments

Load more

 

 

Kalender

17. august Traditsiooniline kunstilaager Otepääl
Harmoonilises looduskeskkonnas kaunite kunstide loomine. Laager lõpeb kunstinäitusega.
Juhendaja Eve Mahhov, koordineerib Merle Kuusk
Regamine ENJL liikmetele ja toredatele sõpradele: eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

8. juuli Sünnipäevapidu
Elu ei ole lill, vaid lihtsalt lilleline! Tähistame oma juubelit pidulikes kleitides promeneerides. Kus ja kuidas - üllatus! Registreerimine avatud ENJL liikmetele ja partneritele kuni 20. juunini (k.a.) ENJL FB lehe kaudu või e-kirjaga eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

23.-24. juuni Traditsiooniline ühismatk
Nõutav: ilmastikutingimustega arvestav matkariietus, õiged (sissekantud) matkajalanõud, putukatõrjevahendid, isiklikud ööbimisvahendid (telk telkkonna peale, isiklik madrats ja magamiskott), energiaks terviseampsud, isiklikuks tarbeks vesi (kaheks päevaks). Matkal teeme ühiselt süüa: toiduvalik avalikustatakse registreerujatele jooksvalt. Registreerimine avatud ENJL liikmetele ja partneritele kuni 18. juunini (k.a.) ENJL FB lehe kaudu või e-kirjaga eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

JOOKSEV! 01.-25. juuni beebiriiete ja mänguasjade annetus
Kui on soov osaleda, võta meiega ühendust eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

11. juuni IT koosolek
Kell 19:00-23:00
Women Lawyers who code
Juhendab Kadri Meriste

07. juuni Presidentide Üldkogu koosolek
Kell 17:30-19:30
ENJL vabatahtlike presidentide üldkogu koosolekul arutatakse ENJL brändi uusi väljundeid, 2019 tegevuskava ja rahvusvahelistes projektides osalemist. Lisaks päevakorras ENJL juubelisündmuste koordineerimine.

04. juuni Presidendikandidaatide kandideerimiskampaaniad
Kui Sind kõnetavad naiste õigused ja sulle meeldib organiseerida üritusi ning koolitusi, siis kandideeri ENJL uueks presidendiks! Meil ei ole kombeks üks president korraga! (Normaalne on 2-3)